Tin tức

Apple và Google hợp tác, iOS - Android nói chuyện với nhau để theo dõi, ngăn chặn lây lan Covid-19
08 Month 01
Posted by:  MeKo Distributor

Apple và Google hợp tác, iOS - Android nói chuyện với nhau để theo dõi, ngăn chặn lây lan Covid-19

Apple và Google hợp tác, iOS - Android nói chuyện với nhau để theo dõi, ngăn chặn lây lan Covid-19

 

Apple và Google đã hợp tác với nhau với hy vọng sẽ giúp các chính phủ và tổ chức y tế toàn cầu có thêm công cụ chống dịch, ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19, bảo vệ mạng sống con người. Một trong những cái có thể dễ dàng thấy được với sự hợp tác này chính là công cụ theo dõi những người cần phải cách ly, theo dõi.

Cụ thể, hai công ty sẽ phát hành những bộ API cho phép “các thiết bị iOS lẫn Android đều có thể tương tác với nhau đối với những ứng dụng được phát hành bởi cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng.” Đồng thời Apple và Google cũng bổ sung thêm nhiều tính năng của Bluetooth trên điện thoại và nhiều thiết bị khác để phục vụ cho mục đích này. Apple nói rằng dù cách làm này vẫn đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của người dùng.

Cách hoạt động của những bộ công cụ này khá phức tạp nhưng đại ý là mỗi chiếc điện thoại sẽ được gán vào một định danh ngẫu nhiên và sẽ tự động làm mới mỗi 15 phút. Các định danh này sau đó sẽ được chuyển tiếp tới các cơ quan y tế khi cần thiết.

Bên dưới đây là cách hoạt động của hệ thống

 

popup

Quanlity:

Total price:

article